اخبار شیرپوینت - آرشیو

      ارسال كمك های نقدی و غیر نقدی اساتید،  كاركنان و دانشجویان مركز آموزش علمی كاربردی صنایع غذایی مراغه  به زلزله زدگان  اهر ، هریس  و ورزقان

ارسال كمك های نقدی و غیر نقدی اساتید، كاركنان و دانشجویان مركز آموزش علمی كاربردی صنایع غذایی مراغه به زلزله زدگان اهر ، هریس و ورزقان

ارسال كمك های نقدی و غیر نقدی اساتید، كاركنان و دانشجویان مركز آموزش علمی كاربردی صنایع غذایی مراغه به زلزله زدگان اهر ، هریس و ورزقان

ادامه مطلب
قهرمانی تیم مركز آموزش علمی-كاربردی بازرگانی منطقه 8 غله در اولین دوره مسابقات فوتسال اساتید و كاركنان مراكز آموزش علمی-كاربردی استان آذربایجان شرقی

قهرمانی تیم مركز آموزش علمی-كاربردی بازرگانی منطقه 8 غله در اولین دوره مسابقات فوتسال اساتید و كاركنان مراكز آموزش علمی-كاربردی استان آذربایجان شرقی

به منظور گرامیداشت یاد و خاطر شهیدان رجایی و باهنر و پاسداشت هفته دولت ، اولین دوره مسابقات فوتسال در سطح اساتید و كاركنان دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

ادامه مطلب
دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی ، مجموعه ورزشی خود را از طریق مزایده با مشخصات و شرایط زیر به اجاره می دهد

دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی ، مجموعه ورزشی خود را از طریق مزایده با مشخصات و شرایط زیر به اجاره می دهد

دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی ، مجموعه ورزشی خود را از طریق مزایده با مشخصات و شرایط زیر به اجاره می دهد

ادامه مطلب