اخبار شیرپوینت - آرشیو

برگزاری اولین نشست شورای فرهنگی دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی

برگزاری اولین نشست شورای فرهنگی دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی

اولین نشست شورای فرهنگی دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی با هدف سیاست گذاری و برنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی و انسجام و هماهنگی بیشتر در برنامه های فرهنگی با حضور اعضا برگزار گردید

ادامه مطلب