اخبار شیرپوینت - آرشیو

بازدید هیأت نظارت آموزش عالی استان به همراه هیأت نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی از مرکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی منطقه 8 غله تبریز

بازدید هیأت نظارت آموزش عالی استان به همراه هیأت نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی از مرکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی منطقه 8 غله تبریز

بازدید هیأت نظارت آموزش عالی استان به همراه هیأت نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی از مرکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی منطقه 8 غله تبریز

ادامه مطلب
برگزاری جشن میلاد ختم نبوت حضرت محمد مصطفی و میلاد امام جعفر صادق (ع) و جشن پیروزی انقلاب در مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر تبریز

برگزاری جشن میلاد ختم نبوت حضرت محمد مصطفی و میلاد امام جعفر صادق (ع) و جشن پیروزی انقلاب در مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر تبریز

برگزاری جشن میلاد ختم نبوت حضرت محمد مصطفی و میلاد امام جعفر صادق (ع) و جشن پیروزی انقلاب در مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر تبریز

ادامه مطلب
شرکت ریاست ، كاركنان ، اساتید و داشنجویان مراكز علمی – كاربردی مراغه ( صنایع غذایی – بازرگانی – مراغه ) در مراسم غبارروبی مزار شهدا

شرکت ریاست ، كاركنان ، اساتید و داشنجویان مراكز علمی – كاربردی مراغه ( صنایع غذایی – بازرگانی – مراغه ) در مراسم غبارروبی مزار شهدا

شرکت ریاست ، كاركنان ، اساتید و داشنجویان مراكز علمی – كاربردی مراغه ( صنایع غذایی – بازرگانی – مراغه ) در مراسم غبارروبی مزار شهدا

ادامه مطلب