اخبار شیرپوینت - آرشیو

برگزاری گردهمایی مدیران مراکز آموزش علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی

برگزاری گردهمایی مدیران مراکز آموزش علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی

به منظور تعامل هرچه بیشتر با مراکز آموزش علمی کاربردی استان و به منظور تبیین برنامه ها و فعالیت های واحد استانی، گردهمایی مدیران مراکز آموزش علمی کاربردی آذربایجان شرقی با حضور جناب آقای دکتر امین فرد ریاست واحد استانی، مدیران مراکز آموزش علمی کاربردی استان و تعدادی از مسئولین و کارشناسان واحد استانی در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز برگزار شد.  

ادامه مطلب
برگزاری كارگاه آموزشی كارشناسان فرهنگی و اجتماعی مراكز آموزش علمی كاربردی استان آذربایجان شرقی

برگزاری كارگاه آموزشی كارشناسان فرهنگی و اجتماعی مراكز آموزش علمی كاربردی استان آذربایجان شرقی

به منظور آشنایی بیشتر با حوزه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مراكز آموزش علمی كاربردی و همچنین روند ثبت و ارزیابی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در درگاه فرهنگی وزارت علوم و تحقیقات فناوری ، كارگاه آموزشی با حضور كارشناسان فرهنگی و اجتماعی مراكز آموزش علمی كاربردی استان برگزار شد.

ادامه مطلب