اخبار شیرپوینت - آرشیو

برگزاری کارگاه آموزشی کارشناسان دانش آموختگان مراکز آموزش علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی

برگزاری کارگاه آموزشی کارشناسان دانش آموختگان مراکز آموزش علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی

کارگاه آموزشی " فرآیند نحوه ی تشکیل و تکمیل پرونده های فراغت از تحصیل دانشجویان و صدور گواهی نامه ی موقت پایان تحصیلات " ویژه کارشناسان دانش آموختگان مراکز آموزش علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

ادامه مطلب