اخبار شیرپوینت - آرشیو

در مراسم ضیافت افطاری مركز آموزش علمی كاربردی مخابرات از دانشجویان برتر هفتمین جشنواره قرآن دانشجویان دانشگاه جامع علمی- کاربردی تجلیل شد

در مراسم ضیافت افطاری مركز آموزش علمی كاربردی مخابرات از دانشجویان برتر هفتمین جشنواره قرآن دانشجویان دانشگاه جامع علمی- کاربردی تجلیل شد

در مراسم ضیافت افطاری مركز آموزش علمی كاربردی مخابرات از دانشجویان برتر هفتمین جشنواره قرآن دانشجویان دانشگاه جامع علمی- کاربردی تجلیل شد

ادامه مطلب