اخبار شیرپوینت - آرشیو

دانشجوی رشته ساخت و تولید از مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر تبریز، مقام دوم در لیگ ربات مین یاب اتوماتیک را کسب کرد

دانشجوی رشته ساخت و تولید از مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر تبریز، مقام دوم در لیگ ربات مین یاب اتوماتیک را کسب کرد

بابک امیر خوشخبر دانشجوی رشته ساخت و تولید مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر تبریز موفق به کسب مقام دوم در لیگ ربات مین یاب اتوماتیک شد

ادامه مطلب