اخبار شیرپوینت - آرشیو

انتخاب مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی بعنوان مربی تیم ملی جوجیتسو جوانان کشور

انتخاب مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی بعنوان مربی تیم ملی جوجیتسو جوانان کشور

جناب آقای اصغر رشتبری مدرس رشته تربیت بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی به عنوان مربی تیم ملی جوجیتسو جوانان کشور انتخاب گردید.

ادامه مطلب
انتخاب مهندس محمدیاری مسئول حراست واحد استانی آذربایجان شرقی به عنوان حراست نمونه و برتر دانشگاه در سال 92

انتخاب مهندس محمدیاری مسئول حراست واحد استانی آذربایجان شرقی به عنوان حراست نمونه و برتر دانشگاه در سال 92

آقای مهندس سعید حاجی محمدیاری مسئول حراست واحد استانی آذربایجان شرقی به عنوان حراست نمونه و برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در سال 92 انتخاب و از مسئولین محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی لوح سپاس دریافت نمود.

ادامه مطلب