اخبار شیرپوینت - آرشیو

چهارمین و  آخرین  گردهمایی دوره ای  مدیران  مراكز آموزش علمی – كاربردی استان آذربایجان شرقی در سال 1390 در مركز آموزش علمی كاربردی بازرگانی تبریز برگزار شد

چهارمین و آخرین گردهمایی دوره ای مدیران مراكز آموزش علمی – كاربردی استان آذربایجان شرقی در سال 1390 در مركز آموزش علمی كاربردی بازرگانی تبریز برگزار شد

چهارمین و آخرین گردهمایی دوره ای مدیران مراكز آموزش علمی – كاربردی استان آذربایجان شرقی در سال 1390 در مركز آموزش علمی كاربردی بازرگانی تبریز برگزار شد

ادامه مطلب
برگزاری جلسه هم اندیشی و بحث و بررسی مسائل انتخاباتی در مرکز آموزش علمی كاربردی صنایع غذایی مراغه

برگزاری جلسه هم اندیشی و بحث و بررسی مسائل انتخاباتی در مرکز آموزش علمی كاربردی صنایع غذایی مراغه

با شروع تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مجلس شورای اسلامی ،‌جلسه هم اندیشی در مرکز آموزش علمی كاربردی صنایع غذایی مراغه با حضور اکثریت دانشجویان برگزار گردید

ادامه مطلب