اخبار شیرپوینت - آرشیو

دكتر میر نریمان یوزباشی عضو هیأت علمی دانشگاه و معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی به عنوان پژوهشگر برتر استان انتخاب شد

دكتر میر نریمان یوزباشی عضو هیأت علمی دانشگاه و معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی به عنوان پژوهشگر برتر استان انتخاب شد

دكتر میر نریمان یوزباشی عضو هیأت علمی دانشگاه و معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی به عنوان پژوهشگر برتر استان انتخاب شد

ادامه مطلب
مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر توسط دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان آذربایجان شرقی با همكاری مركز آموزش علمی-كاربردی شهرداری تبریز همزمان با آغاز هفته پژوهش برگزار شد.

مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر توسط دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان آذربایجان شرقی با همكاری مركز آموزش علمی-كاربردی شهرداری تبریز همزمان با آغاز هفته پژوهش برگزار شد.

مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر توسط دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان آذربایجان شرقی با همكاری مركز آموزش علمی-كاربردی شهرداری تبریز همزمان با آغاز هفته پژوهش برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری دوازدهمین نشست شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاههای استان آذربایجان شرقی در دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی

برگزاری دوازدهمین نشست شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاههای استان آذربایجان شرقی در دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی

دوازدهمین نشست شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان با حضور ریاست دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی و معاونین فرهنگی و دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان برگزار شد.

ادامه مطلب