پرسش‌های متداول


آیا مدرک دانشگاه علمی کاربردی معتبر است؟ 

دانشگاه علمی کاربردی یکی از دانشگاه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری است , تمامی ضوابط و مقررات آموزشی آن مطابق با چهارچوبهای و قوانین آن وزارتخانه بوده مدرک تحصیلی آن نیز از سوی آن وزاتخانه صادر می کردد .بنا بر این اعتبار مدارک اخذ شده از این دانشگاه برای ادامه تحصیل و سایر موارد مانند دانشگاه های دیگر وزارت علوم می باشد.

آیا مدرک دانشگاه جامع علمی- کاربردی جهت ادامه تحصیل در داخل و یا خارج و در دانشگاه های غیر از علمی- کاربردی معتبر است؟

مدرک دانشگاه جامع علمی- کاربردی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و برای ادامه تحصیل در کلیه دانشگاه های داخل و خارج از کشور معتبر است.

ضوابط آموزشی دانشجو کدام ها می باشد؟

 1. نامنویسی
 • دانشجو موظف است در مهلت‌هایی که توسط دانشگاه اعلام می‌شود، برای نام‌نویسی و انتخاب واحد به مرکز آموزشی شخصاً مراجعه نماید. عدم مراجعه برای نام‌نویسی، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
 • داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش یا برابر آن برای آموزش‌های حوزوی (مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) برای ورود به مقطع کاردانی و نیز ارائه تاییدیه تحصیلی یک هفته پس از شروع تحصیل.
 • داشتن گواهینامه مقطع کاردانی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ورود به مقطع کارشناسی ناپیوسته و نیز ارائه تاییدیه تحصیلی یک هفته پس از شروع تحصیل.
 • ارائه گواهی معدل دار به همراه اصل مدرک برای دارندگان دیپل تطبیقی در هنگام ثبت نام الزامی می‌باشد.
 • دارندگان مدرک کاردانی با تاریخ بعد از 31/6/86 برای شرکت در دوره‌های کارشناسی ناپیوسته باید دارای حداقل معدل 12 باشند
 • دارندگان مدرک کاردانی بین مقطعی بعد از تاریخ 31/6/86 (با گذراندن 68 واحدتا 70 واحد درسی صرف نظر از میانگین کل نمرات و دارندگان مدرک بین مقطعی بعد از تاریخ 31/06/86 با گذراندن حداقل 68 واحد درسی و حداقل معدل 12 امکان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته را دارند.
 • بر اساس" آیین­نامه شرکت دارندگان  مدارک معادل و غیررسمی در آزمون‌های ورودی مقاطع بالاتر " به شماره 77633/2 مورخ 28/5/ 92 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارندگان مدارک معادل ورودی‌های قبل از 3/9/77 مشروط به این‌که دوره گذرانده شده، مصوب وزارت متبوع باشد، مجاز به ادامه تحصیل می‌باشد و ادامه تحصیل دارندگان مدارک معادل بعد از تاریخ 3/9/77 امکان‌پذیر نمی‌باشد. لازم به ذکر است قبولی در آزمون جامع دارندگان مدارک معادل سازمان سنجش آموزش کشور ملاک عمل نمی‌باشد.
 • مدارک داخلی کلیه مراکز و موسسات اعم از دانشگاه امام حسین(ع)، نیروی انتظامی، دانشگاه پلیس، سپاه پاسداران، مالک اشتر، امام علی(ع)، دانشگاه صدا و سیما، ورودی‌های بعداز سال 1377 موسسه بانکداری، سازمان مدیریت صنعتی و... غیرقابل قبول است.
 • با توجه به مصوبه 771 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 26/08/1394 کلیه دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان که طی سال‌های 77 تا 81 به دوره‌های مذکور راه یافته‌اند، حسب مورد می‌توانند از تسهیلات آیین‌نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در مقاطع بالاتر به شماره 77633/2 مورخ 28/5/ 92 برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر بهره‌مند شوند.
 • هر سال تحصیلی مرکب از دو نیم‌سال تحصیلی و در صورت لزوم یک دوره تابستانی است. هر نیم‌سال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.
 • هر دانشجو می‌تواند در هر نیم‌سال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب نماید.
 • در آخرین نیم‌سال تحصیلی، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.
 • اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیم‌سال حداقل 17 باشد، در اینصورت دانشجو با تایید گروه آموزشی در نیم‌سال تحصیلی بعد می‌تواند حداکثر تا 24 واحد درسی اخذ نماید.
 • در صورت اخذ درس کارورزی در طی نیم سال عادی رعایت سقف 14 واحد الزامی است.( 12 واحد درسی + 2 واحد کارورزی)
 • برای دانشجویان با معدل بالای 17 و همچنین دانشجویان نیم سال آخر، سقف مذکور در صورت اخذ درس کارورزی به 18 واحد افزایش می‌یابد( 16 واحد درسی + 2 واحد کارورزی)
 • کاربینی یک درس یک واحدی عملی که طی 32 ساعت به منظور مشاهده و آشنایی با حوزه شغلی مرتبط با رشته مورد نظر صرفا در اولین نیم سال تحصیلی و یا اولین پودمان به دانشجو ارائه می‌شود.
 • تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستان حداکثر 6 واحد درسی است.
 • در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن 8 واحد درسی دانش آموخته شود، با تایید شورای مرکز، می‌تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.
 • دانشجو می‌تواند در هر نیم‌سال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیم‌سال تحصیلی، حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف نماید، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز (با توجه به بند 3) ننماید.
 • حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره‌های حضوری الزامی است.
 • اگر دانشجو در درسی بیش از 16/3  جلسات و یا در جلسه امتحان پایان نیم‌سال آن درس غیبت داشته باشد، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای تخصصی آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف می‌شود در این صورت رعایت حدنصاب 12 واحد در طول نیم‌سال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیم‌سال مذکور به عنوان یک نیم‌سال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می‌شود. اگر دانشجو در درسی بیش از 3 جلسه غیبت داشته باشد اجازه حضور در جلسه امتحان را ندارد.
 • چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیم‌سال تحصیلی کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیم‌سال مشروط تلقی می‌شود و در نیم‌سال بعدی حداکثر می‌تواند تا 14 واحد درسی انتخاب کند.
 • دانشجو می‌تواند در هریک از دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای 1 نیم‌سال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.
 • مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می‌شود.
 • ثبت‌نام نکردن دانشجو در هر نیم‌سال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می‌شود.
 • در صورتی‌که تاریخ انصراف از تحصیل دانشجویان بعد از مهلت حذف و اضافه باشد، شهریه پرداختی (شهریه ثابت و شهریه متغیر) قابل بازگشت نمی‌باشد ولی چنانچه تاریخ انصراف قبل از مهلت مذکور باشد، فقط شهریه متغیر قابل بازپرداخت می‌باشد.(شهریه ثابت و حق نظارت غیرقابل برگشت است).
 • چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری قادر به حضور در جلسات امتحان نباشد و تقاضای حذف پزشکی درس یا ترم را داشته باشد می‌بایست حداکثر ظرف مدت 48 ساعت گواهی و مدارک پزشکی را برای تایید پزشک معتمد موسسه و مراکز آموزشی علمی-کاربردی ارائه نمایند. لازم به ذکر است درصورت حضور دانشجو در جلسه امتحان حذف پزشکی درس امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 • دروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، اخراجی و فارغ‌التحصیل سابق دانشگاه‌های دولتی، آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی (ترمی و پودمانی) در صورت پذیرش در دانشگاه، به نحوی معادل‌سازی می‌گردد که دانشجویان در دوره جدید حداقل 25 واحد درسی ثبت‌نام نموده و بگذرانند.
 • تنها دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، اخراجی و فارغ‌التحصیل سابق دانشگاه‌های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه، معادل‌سازی می‌گردد.
 • نمره دروس معادل‌سازی می‌بایست حداقل 12 باشد.
 • معادل­سازی دروس صرفا در شیوه‌های آموزشی هم عرض به شرح زیر صورت می‌گیرد:
 • دروس گذرانده شده سطح یک و سطح دو حوزه علمیه و حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان و فراگیر دانشگاه پیام نور قابل معادل سازی نمی‌باشد.
 •  معادلسازی دروس کاربینی، کارورزی 1 و 2 و مهارت های مشترک صرفا برای ذانشجویان انصرافی و اخراجی دوره های علمی کاربردی مجددا در همان مقطع و همان رشته گرایش با سرفصل مصوب پذیرفته شده باشند امکان پذیر است.
 • آن دسته از دانشجویانی که دارای مدرک بین مقطعی کاردانی بوده و در مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرفته می­شوند، چنانچه واحدهای درسی بیشتر از مقطع کاردانی گذرانده باشند، در صورت مطابقت سرفصل، تعداد واحد و نمره 12 با نظر گروه آموزشی و شورای آموزشی مرکز قابل معادل­سازی است
 •  شورای‌آموزشی مرکز می‌بایست در اولین نیم‌سال تحصیلی دانشجویان جدیدالورود، حداکثر تا دو هفته پس از اتمام مهلت ثبت‌نام و تا زمان حذف و اضافه پس از بررسی محتوای دروس، تعداد واحد (یکسان و یا تعداد واحد بیشتر به کمتر) و نمرات اکتسابی و مقاطع تحصیلی (هم سطح، از مقطع تحصیلی بالا به پایین، از مقطع کاردانی به کارشناسی پیوسته و از مقطع کارشناسی پیوسته به کاردانی و کارشناسی ناپیوسته) درصورت مطابقت، نسبت به معادل‌سازی دروس اقدام نماید.
 •  حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  2 سال است.

دانشگاه جامع علمی- کاربردی در چه مقاطعی دانشجو می پذیرد؟  

دانشگاه جامع علمی- کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجومی پذیرد.

دستورالعمل نحوه ارسال مدارک متقاضیان ترجمه

با توجه به اینکه از این پس، ترجمه مدارک دانشگاهی صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی تایید مدارک دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس اینترنتی mad.saorg.ir صورت می پذیرد، لذا مقتضی است واحدهای استانی، مدارک دانشجویان و دانش آموختگان را با رعایت موارد زیر بررسی و تایید نمایند:
 الف– دانش آموختگان متقاضی ترجمه می بایست نسبت به بارگذاری مدارک مورد نیاز به شرح زیر در سامانه مذکور اقدام نمایند:
•    تصویر پشت و روی گواهینامه موقت پایان تحصیلات/ دانشنامه  
•    تصویر کارنامه کل به تفکیک هر نیمسال تحصیلی  
•    تصویر فهرست پذیرفته شدگان سازمان سنجش آموزش کشور مربوط به فرد متقاضی
•    تصویر مدرک نظام وظیفه (ویژه آقایان)
ب– دانشجویان متقاضی ترجمه می بایست نسبت به بارگذاری مدارک مورد نیاز به شرح زیر در سامانه مذکور اقدام نمایند:
•    تصویر گواهی اشتغال به تحصیل و یا گواهی شروع و توقف تحصیلی برای دانشجویان محروم از تحصیل
•    تصویر مدرک تحصیلی مقطع قبل
•    تصویر فهرست پذیرفته شدگان سازمان سنجش آموزش کشور مربوط به فرد متقاضی
•    تصویر کارنامه تحصیلی به تفکیک هر نیمسال
•    تصویر پشت و روی کارت دانشجویی
•    تصویر مدرک نظام وظیفه (ویژه آقایان)
 تذکرات مهم:
1.     تمامی مدارک فوق می بایست ممهور به مهر و امضای رییس مرکز آموزش باشد.
2.     تمامی دانشجویان و یا دانش آموختگان درخواست ترجمه مدارک می بایست پس از ثبت اطلاعات، با استفاده از کد رهگیری، مراحل انجام کار را در سامانه مذکور پیگیری نمایند. لذا از ارجاع متقاضیان به صورت حضوری برای پیگیری امور مربوط به ترجمه خودداری گردد.
3.    دانشجویان و یا دانش آموختگان غیرایرانی صرفا می بایست با در دست داشتن مدارک فوق و از طریق مراجعه حضوری به ستاد مرکزی دانشگاه ، نسبت به ترجمه مدارک اقدام نمایند.
4.    متقاضیان بر اساس برنامه زمانبندی تعیین شده در سامانه فوق الذکر می بایست اصل مدرک تحصیلی را به یکی از دفاتر پستی مشخص شده در سامانه تحویل و پس از انجام فرایند اداری، مدارک تایید شده را از مامورین شرکت پست در آدرسی که به هنگام ارایه مدارک اعلام نموده اند، اخذ نمایند.

زمان مقرر و قانونی برای صدور گواهینامه موقت چه مدت است ؟

حداکثر 30 روز پس از ثبت آخرین نمره در سامانه هم آوا مراکز اقدام متقضی در خصوص و ارسال گواهینامه موقت جهت صدور به واحد استانی انجام خواهند داد .
نحوه اعلام و پیگیری گواهینامه موقت به چه ترتیب می باشد ؟
با توجه به بخشنامه های موجود مسئولیت هر گونه پیگیری اعلام مغایرت رفع مغایرت صدور گواهینامه موقت با مرکز محل تحصیل دانشجو می باشد
در صورت مشاهده تاخیردر تهیه و ارسال گواهینامه موقت توسط مرکز از چه طریق باید رسیدگی شود ؟
به صورت کتبی به ریاست مرکز گزارش داده و حداکثر 15 روز کاری بعد نتیجه پیگیری شود . 
در صورت مفقودی گواهی موقت برای صدور المثنی چه باید کرد ؟
تحت هیچ شرایطی گواهینامه موقت المثنی ندارد تنها با تکمیل فرم استشهادیه اقدام نمایند و تا زمان صدور اصل دانشنامه منتظر بماند

در صورتی که اصل دانشنامه مفقود شد چه  باید کرد ؟

1ـ سه بار و هر بار با فاصله حداقل سی روز چاپ آگهی مفقودی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار
2ـ اصل و تصویر کارت ملی
3ـ اصل و تصویر شناسنامه
4ـ تصویر دانشنامه مفقودی
5ـ دوفقره عکس پرسنلی 3*4
6ـ تصویر فرم استشهادیه مفقودی ، مدرک تحصیلی به اداره کل خدمات آموزشی
تحویل مدارک به آدرس : البرز،کرج، جهانشهر، بلوار مولانا، بین خیابان کسری شمالی و فرمانداری شمالی پلاک 1397 مراجعه شود .
آیا امکان چاپ دانشنامه با قید فوریت ( حداقل زمان ) وجود دارد ؟
در صورتی که حائز یکی از شرایط ذیل می باشید .
الف ) مسافر خارج از کشور (تصویر بلیط یا تصویر ویزا یا پذیرش دانشگاه خارج از کشور و ...)
ب ) نامه تعین مهلت جهت اخراج از محل کار به دلیل نداشتن اصل مدرک ( دانشنامه ) برای شاغلین ارگان های دولتی .
ج ) نامه عدم اجازه دفاع مقطع بالاتر به دلیل نقص پرونده تحصیلی.
می توانید به محل تحصیل خود مراجعه و نسبت به تکمیل فرم درخواست صدور دانشنامه و ارائه تصویر یکی از مدارک فوق الذکر اقدام نماید . 
زمان چاپ دانشنامه در این فرایند حدود یک ماه خواهد بود .