اخبار شیرپوینت - آرشیو

 نشست صمیمی رییس مرکز آموزش علمی- کاربردی استاد شهریار تیکمه داش با اعضای شورای پایگاه بسیج دانشجویی شهید علم الهدی مرکز

نشست صمیمی رییس مرکز آموزش علمی- کاربردی استاد شهریار تیکمه داش با اعضای شورای پایگاه بسیج دانشجویی شهید علم الهدی مرکز

نشست صمیمی دكتر علی بهادری ، رییس مرکز آموزش علمی- کاربردی استاد شهریار تیکمه داش با اعضای شورای پایگاه بسیج دانشجویی شهید علم الهدی مرکز برگزار شد

ادامه مطلب
بازدید دانشجویان مركز آموزش علمی-كاربردی صنایع غذایی مراغه از شركت آذر زیبا فر

بازدید دانشجویان مركز آموزش علمی-كاربردی صنایع غذایی مراغه از شركت آذر زیبا فر

دانشجویان رشته شیمی آزمایشگاهی بهداشتی-آرایشی مركز آموزش علمی – كاربردی صنایع غذایی مراغه به اتفاق استاد مربوطه مهندس حسنی، از شركت تولید مواد آرایشی وبهداشتی آذرزیبا فر آذرشهر بازدید بعمل آورند

ادامه مطلب