اخبار شیرپوینت - آرشیو

بازدید دانشجویان روابط عمومی از منطقه 8 عملیات انتقال گاز

بازدید دانشجویان روابط عمومی از منطقه 8 عملیات انتقال گاز

جمع کثیری از دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته رشته روابط عمومی مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی تبریز از نزدیک با فعالیتهای علمی روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران آشنا شدند

ادامه مطلب
بازدید علمی جمعی از دانشجوبان  مرکز آموزش خانه کارگر تبریز از نیروگاه حرارتی تبریز

بازدید علمی جمعی از دانشجوبان مرکز آموزش خانه کارگر تبریز از نیروگاه حرارتی تبریز

جمعی از دانشجوبان مرکز آموزش خانه کارگر تبریز از قسمتهای مختلف نیروگاه حرارتی تبریز از جمله دیسپاچینگ ( مرکز کنترل منطقه ) بازدید و از نزدیک در جریان نحوه تولید برق این نیروگاه قرار گرفتند.

ادامه مطلب