حذف آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های کاردانی پودمانی علمی کاربردی

۰۵ شهریور ۱۳۹۱ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۴۲۷ اخبار شیرپوینت
حذف آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های کاردانی پودمانی علمی کاربردی
حذف آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های کاردانی پودمانی علمی کاربردی

حذف آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های کاردانی پودمانی علمی کاربردی

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به پیشنهاد حذف آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های کاردانی پودمانی این دانشگاه به شورای گسترش آموزش عالی ، از موافقت شورا با این پیشنهاد خبر داد.

بر اساس مصوبه مورخ 3/4/91 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ، آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای برای دانش آموختگان مقطع كاردانی دوره های پودمانی علمی-كاربردی حذف گردید.

شایان ذكر است دانشجویانی كه كلیه پودمان های آموزشی خود را با موفقیت گذرانده اند ، دانش آموخته ی آن دوره شناخته می شوند.


نظر شما :