اسلایدر - آرشیو

چهاردهمین دوره آموزشی مهارت های تدریس در آموزش عالی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

چهاردهمین دوره آموزشی مهارت های تدریس در آموزش عالی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد گالری

چهاردهمین دوره آموزشی مهارت های تدریس در آموزش عالی ویژه مدرسان فراخوان سال ۱۴۰۰توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی روز دوشنبه مورخ ۶ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد.

ادامه مطلب
گردهمایی روسای مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

گردهمایی روسای مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد گالری

گردهمایی روسای مراکز آموزشی استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر عابدزاده، سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی؛ روسای مراکز آموزشی و تعدادی از همکاران واحد استانی صبح روز یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ در سالن جلسات شهید محسن حججی برگزار شد.

ادامه مطلب