اسلایدر - آرشیو

بازدید نمایندگان موسسه توبی تاک ترکیه از مرکز ماشین سازی تبریز
اکثر دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی بعد از اتمام تحصیل شاغل می شوند

بازدید نمایندگان موسسه توبی تاک ترکیه از مرکز ماشین سازی تبریز گالری

به منظور گسترش تعاملات بین المللی در زمینه علم و فناوری هیاتی از موسسه توبی تاک ترکیه به همراه سرکنسول ترکیه (حسین گونگور) از مرکز آموزش ماشین سازی تبریز روز یکشنبه مورخ ۲۶ اسفند ۹۷ بازدیدکردند.

ادامه مطلب