اسلایدر - آرشیو

کمیته نظارت وارزیابی واحد استانی آ- شرقی با حضور تمام اعضای کمیته در محل دفتر ریاست واحد استانی تشکیل گردید.

کمیته نظارت وارزیابی واحد استانی آ- شرقی با حضور تمام اعضای کمیته در محل دفتر ریاست واحد استانی تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی کمیته نظارت وارزیابی استان آ- شرقی روز سه شنبه، مورخ 29/10/ 94با حضور تمام اعضای کمیته در محل دفتر ریاست واحد استانی تشکیل گردید.

ادامه مطلب
 برگزاری نشست مشترک بین هیأت آموزش عالی و آموزش و پرورش اقلیم کردستان عراق  با مسئولین دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد آذربایجان شرقی

برگزاری نشست مشترک بین هیأت آموزش عالی و آموزش و پرورش اقلیم کردستان عراق با مسئولین دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد آذربایجان شرقی

نشست مشترک هیأت آموزش عالی و آموزش و پرورش اقلیم کردستان عراق به ریاست پروفسور ولی محمود حمد ، رئیس دانشگاه کویا و هیأت همراه متشکل از دکتر ابراهیم بایز اسماعیل ، مدیر کل آموزشکده های وزارت آموزش و پرورش ، دکتر احمد اسماعیل رحمان، مدیر کل آموزش متوسطه و هنرستانهای وزارت آموزش و پرورش اقلیم کردستان، آقای مصلح فاتح محمد ، مدیر آموزشکده های وزارت آموزش و پرورش و آقای سردشت رفعت طاهر، رئیس بخش تکنولوژی نفت در دانشگاه پلی تکنیک اربیل با مسئولین دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان به ریاست دکتر محمد امین فرد، رئیس واحد استانی و هیأت همراه متشکل از میر علی اکبر خادمی، رئیس شرکت ماشین سازی تبریز، دکتر یوزباشی، معاون آموزشی و پژوهشی، موسی فیروزی، رئیس مرکز علمی-کاربردی ماشین سازی تبریز و چند تن از همکاران علمی کاربردی روز سه شنبه 22 دی ماه در محل مرکز آموزش علمی-کاربردی ماشین سازی برگزار گردید.

ادامه مطلب
اقلیم کردستان عراق آماده امضای یادداشت تفاهم و توافق نامه با دانشگاه علمی-کاربردی آذربایجان شرقی است.

اقلیم کردستان عراق آماده امضای یادداشت تفاهم و توافق نامه با دانشگاه علمی-کاربردی آذربایجان شرقی است.

هیأت بلند پایه آموزشی و دانشگاهی اقلیم کردستان عراق به ریاست پرفسور ولی محمود حمد رئیس دانشگاه کویا در اقلیم کردستان عراق به همراه دکتر امین فرد، رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی-کاربردی از مرکز آموزش علمی-کاربردی ماشین سازی تبریز بازدید نمودند.

ادامه مطلب
اعتراض دانشگاهیان تبریز در محکومیت آل سعود در اعدام و به شهادت رساندن عالم بزرگوار آیت ا... شیخ نمر باقر النمر

اعتراض دانشگاهیان تبریز در محکومیت آل سعود در اعدام و به شهادت رساندن عالم بزرگوار آیت ا... شیخ نمر باقر النمر

اساتید و کارکنان دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی در تجمعی در جلوی مسجد دانشگاه تبریز، در جمع بزرگ دانشگاهیان تبریز، عمل کثیف آل سعود را دراعدام و به شهادت رساندن عالم بزرگوار آیت ا... شیخ نمر باقر النمر محکوم کردند.

ادامه مطلب