اسلایدر - آرشیو

فینال چهارمین دوره مسابقات گفتمان دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

فینال چهارمین دوره مسابقات گفتمان دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد گالری

فینال مسابقات گفتمان دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی با تیم های مرحله نهایی روز سه شنبه مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۰ در سالن اجتماعات واحد استانی برگزار شد.

ادامه مطلب
چهارمین دوره مسابقات گفتمان دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

چهارمین دوره مسابقات گفتمان دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد گالری

اولین روز از مسابقات گفتمان دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی و ۸ تیم از مراکز آموزش علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی صبح روز شنبه مورخ ۲۶ تیر ۱۴۰۰ در سالن جلسات واحد استانی برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست صمیمی دکتر امید، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با روسای مراکز آموزشی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

نشست صمیمی دکتر امید، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با روسای مراکز آموزشی استان آذربایجان شرقی برگزار شد گالری

نشست صمیمی دکتر امید، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با روسای مراکز آموزشی استان آذربایجان شرقی روز چهارشنبه مورخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰ در سالن اجتماعات واحد استانی آذربایجان شرقی برگزار شد.

ادامه مطلب
قرعه کشی تیم های شرکت کننده در مسابقات گفتمان دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

قرعه کشی تیم های شرکت کننده در مسابقات گفتمان دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد گالری

قرعه کشی استانی تیم های شرکت کننده در مسابقات گفتمان دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی با حضور مهندس قلی زاده، معاون اجرایی واحد استانی آذربایجان شرقی؛ صدیقی لیقوان، مسئول امور فرهنگی واحد استانی و سرپرستان تیم های مناظرات مراکز آموزشی استان روز سه شنبه مورخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ در سالن جلسات واحد استانی برگزار شد

ادامه مطلب