اسلایدر - آرشیو

طرح قرآنی مهتدون در ماه مبارک رمضان در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار می شود
گزارش تصویری

طرح قرآنی مهتدون در ماه مبارک رمضان در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار می شود گالری

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی طرح قرآنی مهتدون را در طول ماه مبارک رمضان برای دانشجویان، مدرسان و کارکنان مراکز آموزشی برگزار می نماید.

ادامه مطلب
طرح قرآنی مهتدون  ویژه ماه مبارک رمضان
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار می کند:

طرح قرآنی مهتدون ویژه ماه مبارک رمضان گالری

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی طرح قرآنی مهتدون را در طول ماه مبارک رمضان برای دانشجویان، مدرسان و کارکنان مراکز آموزشی برگزار می نماید.

ادامه مطلب
نشست افزایش تعامل و همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان با شهرداری کلانشهر تبریز  برگزار شد

نشست افزایش تعامل و همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان با شهرداری کلانشهر تبریز برگزار شد گالری

نشست افزایش تعامل و همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان با شهرداری کلانشهر تبریز روز سه شنبه مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ در سالن جلسات واحد استانی آذربایجان شرقی برگزار شد.

ادامه مطلب
جلسه شورای مشورتی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه شورای مشورتی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد گالری

شورای مشورتی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی به ریاست دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان و با حضور تعدادی از روسای مراکز آموزشی و همکاران واحد استانی روز شنبه مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ در سالن جلسات واحد استانی برگزار شد.

ادامه مطلب
اولین جلسه کاری با همکاران دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

اولین جلسه کاری با همکاران دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد گالری

دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه جامع عملی کاربردی استان آذربایجان شرقی؛ به مناسیت آغاز اولین روز کاری در سال جدید، با همکاران واحد استانی روز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ در سالن جلسات واحد استانی دیدار نمود.

ادامه مطلب
اولین جلسه شورای برنامه ریزی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

اولین جلسه شورای برنامه ریزی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد گالری

اولین جلسه شورای برنامه ریزی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی؛ دکتر یوزباشی، معاون علمی واحد استانی؛ مهندس قلی زاده، معاون اجرایی واحد استانی؛ مهندس محمدیاری، مسئول آموزش های کوتاه مدت واحد استانی و جواد صدیقی لیقوان، مسئول روابط عمومی واحد استانی صبح روز سه شنبه مورخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ در سالن جلسات واحد استانی برگزار شد.

ادامه مطلب