اسلایدر - آرشیو

برگزاری اولین گردهمایی روسای مراکز آموزش علمی-کاربردی در سال 1396

برگزاری اولین گردهمایی روسای مراکز آموزش علمی-کاربردی در سال 1396

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برنامه‌ریزی و تلاش برای کیفیت بخشی به فعالیت‌های مهارت محور مراکز آموزش علمی‌کاربردی استان را از اولویت های دانشگاه در سال جاری عنوان کرد و گفت: تحقق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دانشگاه در سایه تلاش ها و برنامه ریزی دقیق میسر خواهد شد.

ادامه مطلب