اخبار - آرشیو

جلسه شورای اداری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه شورای اداری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد گالری

جلسه شورای اداری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی؛ با حضور دکتر قالیچی، رئیس واحد استانی آذربایجان شرقی؛ همکاران واحد استانی و کارکنان مراکز آموزشی شبستر و تیکمه داش ظهر روز سه شنبه مورخ ۳۰ دی ۹۹در سالن جلسات واحد استانی برگزار شد.

ادامه مطلب
گردهمایی روسای مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

گردهمایی روسای مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد گالری

جلسه گردهمایی روسای مراکز آموزشی استان آذربایجان شرقی، با حضر دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان و روسای مراکز آموزشی به صورت ویدئو کنفرانس صبح روز شنبه مورخ بیستم دی ۹۹ برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست خبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

نشست خبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد گالری

نشست خبری دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در سالن جلسات شهید محسن حججی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان روز چهار شنبه مورخ ۱۷ دی ۹۹ برگزار شد.

ادامه مطلب
جلسه کمیته جذب حداکثری دانشجوی مهارتی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه کمیته جذب حداکثری دانشجوی مهارتی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد گالری

جلسه کمیته جذب حداکثری دانشجوی مهارتی و نحوه تبلیغات پذیرش دوره بهمن ماه ۱۳۹۹ با حضور دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان و تعدادی از روسای مراکز آموزشی صبح روز دوشنبه مورخ ۱۵ دی ۹۹ در سالن جلسات واحد استانی برگزار شد.

ادامه مطلب