اخبار - آرشیو

برگزاری میز گرد تخصصی اهمیت و نحوه راه اندازی مراکز رشد خوشه های فناوری

برگزاری میز گرد تخصصی اهمیت و نحوه راه اندازی مراکز رشد خوشه های فناوری

میز گرد تخصصی برگزاری مراکز رشد خوشه های فناوری با حضور رییس و معاون آموزشی و پژوهشی واحد استانی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ، معاون محترم منطقه ویژه فناوری ربع رشیدی، مسئول راه اندازی مراکز رشد خوشه های فناوری در پارک علم و فناوری، امروز سه شنبه 8 تیر ماه 95 در دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان آذربایجان شرقی و با حضور مدیران 16 مرکز آموزشی برگزار گردید.

ادامه مطلب