اخبار - آرشیو

برگزاری کارگاه آموزشی مرور مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه در سالن جلسات واحد استانی

برگزاری کارگاه آموزشی مرور مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه در سالن جلسات واحد استانی

کارگاه آموزشی با عنوان " مرور مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه" با حضور 60نفر از کارشناسان مراکز آموزش علمی کاربردی استان در محل سالن جلسات واحد استانی برگزار شد.

ادامه مطلب
هشتمین دوره آموزشی تربیت مدرس

هشتمین دوره آموزشی تربیت مدرس

هشتمین دوره آموزشی تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی، ویژه واجدین شرایط فراخوان جذب مدرس بهمن 1395، مورخ 18 و 19 مرداد ماه سال جاری در محل واحد استانی دانشگاه برگزار می گردد.

ادامه مطلب