اخبار - آرشیو

پیشگیری از آسیب های اجتماعی جامعه ، محیط کار و مهمانی برای زنان

کارگاه آموزشی عفاف و حجاب با عنوان " پیشگیری از آسیب های اجتماعی جامعه ، محیط کار و مهمانی برای زنان " با حضور نمایندگان بانوان مراکز علمی کاربردی تبریز، بمنظور گرامی داشت شب های ارزشمند قدر و همچنین منزلت حجاب و عفاف برگزار گردید.

ادامه مطلب