اخبار - آرشیو

هفتمین دوره آموزشی مهارت های عمومی تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی

هفتمین دوره آموزشی مهارت های عمومی تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی

هفتمین دوره آموزشی مهارت های عمومی تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی ،روز چهارشنبه مورخ 12/3/95 در محل واحد استانی برگزار گردید.

ادامه مطلب
جلسه تفسیر قرآن کریم ویژه مدیران استان در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی

جلسه تفسیر قرآن کریم ویژه مدیران استان در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی

جلسه تفسیر قرآن ویژه مدیران استان آذربایجان شرقی که به صورت هفتگی دریکی از ادارات استان برگزار می گردد امروز یکشنبه 9 خرداد ماه 1395 در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی برگزار گردید.

ادامه مطلب