اسلایدر - آرشیو

دومین جلسه مسئولین فرهنگی، دانشجویی و تربیت بدنی مراکز آموزشی علمی کاربردی استان
دومین جلسه مسئولین فرهنگی، دانشجویی و تربیت بدنی مراکز آموزشی علمی کاربردی استان

دومین جلسه مسئولین فرهنگی، دانشجویی و تربیت بدنی مراکز آموزشی علمی کاربردی استان گالری

دومین جلسه مسئولین فرهنگی، دانشجویی و تربیت بدنی مراکز آموزشی علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر قالیچی، ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان،صبح روز چهارشنبه سوم مرداد ماه ۹۷ در سالن جلسات شهید محسن حججی برگزار گردید.

ادامه مطلب