اخبار

بازدید معاونت نظام وظیفه عمومی استان از مرکز آموزشی ماشین سازی

بازدید معاونت نظام وظیفه عمومی استان از مرکز آموزشی ماشین سازی گالری

در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مقررات و قوانین نظام وظیفه، سرگرد مولویان، مسئول رسیدگی به مسایل نظام وظیفه در دانشگاه های استان و هیات همراه از امکانات و پتانسیل های مرکز آموزشی ماشین سازی تبریز صبح روز یکشنبه مورخ ۸ دی ماه ۹۸ بازدید به عمل آوردند.

ادامه مطلب