اخبار

چهاردهمین دوره آموزشی مهارت های تدریس در آموزش عالی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

چهاردهمین دوره آموزشی مهارت های تدریس در آموزش عالی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد گالری

چهاردهمین دوره آموزشی مهارت های تدریس در آموزش عالی ویژه مدرسان فراخوان سال ۱۴۰۰توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی روز دوشنبه مورخ ۶ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد.

ادامه مطلب
گردهمایی روسای مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

گردهمایی روسای مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد گالری

گردهمایی روسای مراکز آموزشی استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر عابدزاده، سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی؛ روسای مراکز آموزشی و تعدادی از همکاران واحد استانی صبح روز یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ در سالن جلسات شهید محسن حججی برگزار شد.

ادامه مطلب
جلسه شورای اداری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه شورای اداری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

اولین جلسه شورای اداری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی؛ با حضور دکتر عابدزاده، رئیس واحد استانی آذربایجان شرقی و همکاران واحد استانی ظهر روز دوشنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ در سالن جلسات واحد استانی برگزار شد.

ادامه مطلب
از دانشجویان برگزیده هفدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی تجلیل شد

از دانشجویان برگزیده هفدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی تجلیل شد گالری

وبینار مجازی اختتامیه هفدهمین جشنواره قرآن وعترت دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت مجازی و با حضور مهندس صابر حیدر قلی زاده، معاون اجرایی واحد استانی آذربایجان شرقی، مهندس نبوی، رئیس اداره فرهنگی و دانشجویی واحد استانی آذربایجان شرقی روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

ادامه مطلب
جلسه کمیته جذب حداکثری دانشجوی مهارتی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه کمیته جذب حداکثری دانشجوی مهارتی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد گالری

جلسه کمیته جذب حداکثری دانشجوی مهارتی و نحوه تبلیغات پذیرش دوره های مهر ماه ۱۴۰۱ با حضور دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی و نمایندگان روسای مراکز آموزشی صبح روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ در سالن جلسات واحد استانی برگزار شد.

ادامه مطلب
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی و امور بانوان استانداری آذربایجان شرقی منعقد شد

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی و امور بانوان استانداری آذربایجان شرقی منعقد شد گالری

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی و اداره کل امور بانوان استانداری آذربایجان شرقی صبح روز دو شنبه مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ در سالن جلسات دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان شرقی منعقد شد.

ادامه مطلب