اخبار - آرشیو

نمایندگانی از دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی در برنامه گجه لر حضور یافتند
به مناسبت هفته مهارت انجام گرفت.

نمایندگانی از دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی در برنامه گجه لر حضور یافتند گالری

به مناسبت گرامیداشت هفته مهارت و در راستای تبیین اهداف مهارتی و کارآفرینی دانشگاه، نمایندگانی از خانواده بزرگ دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی شنبه ۵ مرداد ۹۹ در برنامه شبکه استانی گجه لر حضور یافتند. هم چنین در این برنامه دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی؛ به تبیین فعالیت ها و اقدامات مهارتی دانشگاه پرداخت و ۳ نفر از کارآفرینان واحد استانی از تجربیات خود در خصوص تبدیل علم به عمل و ثروت آفرینی توضیحاتی ارائه کردند.

ادامه مطلب