اخبار

جلسه ارائه آموزش های مهارتی مرتبط با پروژه توسعه مشاغل پایین دستی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه ارائه آموزش های مهارتی مرتبط با پروژه توسعه مشاغل پایین دستی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد گالری

جلسه ارائه آموزش های مهارتی مرتبط با پروژه توسعه مشاغل پایین دستی معدن و سنگ های تزیینی (صنعت مس) با حضور دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان؛ مهندس شریفی، مدیر مجتمع مس سونگون؛ دکتر وکالتی، مدیر کل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان؛ مهندس بهشتی، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان؛ دکتر حمیدزاده، رئیس دانشکده فنی ورزقان و نمایندگانی از فرمانداری ورزقان، سازمان صمت استان، اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی استان صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۸ تیر ۹۹ در سالن جلسات واحد استانی برگزار شد.

ادامه مطلب
جلسه هماهنگی نحوه نظارت بر برگزاری دقیق امتحانات دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار گردید؛

جلسه هماهنگی نحوه نظارت بر برگزاری دقیق امتحانات دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد گالری

جلسه هماهنگی نحوه نظارت بر برگزاری دقیق امتحانات دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی و تعدادی از همکاران واحد استانی صبح روز سه شنبه مورخ ۱۷ تیر ۹۹ در سالن جلسات شهید محسن حججی واحد استانی برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری گردهمایی روسای مراکز آموزشی استان آذربایجان شرقی

برگزاری گردهمایی روسای مراکز آموزشی استان آذربایجان شرقی گالری

گردهمایی روسای مراکز آموزشی استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر قالیچی، رئیس داشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی؛ روسای مراکز آموزشی و تعدادی از همکاران واحد استانی صبح روز یک شنبه مورخ ۱۵ تیر ۹۹ در سالن جلسات شهید محسن حججی برگزار گردید. هم چنین به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا این جلسه برای مراکز آموزشی شهرستانی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری شورای آموزشی دانشگاه
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد؛

برگزاری شورای آموزشی دانشگاه گالری

شورای آموزشی واحد استانی آذربایجان شرقی با حضور دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایحان شرقی و رئیس شورای آموزشی واحد استانی و اعضای شورای روز چهارشنبه مورخ ۱۱ تیر ۹۹ در سالن جلسات واحد استانی برگزار گردید.

ادامه مطلب
جلسه شورای مرکزی کانون بسیج اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد؛

جلسه شورای مرکزی کانون بسیج اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی گالری

جلسه شورای مرکزی کانون بسیج اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان؛ دکتر بیضایی، رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه های استان و اعضای شورای مرکزی صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۱ تیر ۹۹ در سالن جلسات واحد استانی برگزار گردید.

ادامه مطلب