تحویل دانشنامه

۱۹ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۱:۳۴ کد : ۵۹۵۳۴ اخبار شیرپوینت اسلایدر اخبار
تعداد بازدید:۱۲۶۴

جهت دریافت دانش­نامه با در دست داشتن مدارک زیر روزهای یک­شنبه و سه­شنبه از ساعت 9صبح الی 13 به امور فارغ التحصیلان مراجعه نمایید.

1- اصل گواهی موقت پایان تحصیلات

2- اصل کارت پایان خدمت یا اصل کارت دانشجویی مقطع بالاتر به همراه نامه درخواست اصل مدرک از دانشگاه محل تحصیل

 3- اصل شناسنامه یا  اصل کارت ملی

4- یک قطعه عکس 4*3 پرسنلی زمینه سفید

5- در صورت استفاده از  وام دانشجویی، تسویه کامل و اخذ فرم تسویه از صندوق رفاه دانشجویی

6- برای دانش آموختگان کارشناسی ، اصل مدرک ( دانش نامه )مقطع کاردانی

7- در صورت مفقودی اصل گواهینامه موقت، ارائه استشهاد نامه محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی رسیده به همراه تعهدنامه و کپی مدرک تحصیلی الزامی می باشد.

8-اصل دانشنامه صرفاً به خود شخص تحویل می گردد. در غیر این صورت با  ارائه وکالت نامه، به وکیل قانونی وی تحویل می‌گردد.

جهت دریافت دانش­نامه با در دست داشتن مدارک زیر روزهای یک­شنبه و سه­شنبه از ساعت 9صبح الی 13 به امور فارغ التحصیلان مراجعه نمایید.

1- اصل گواهی موقت پایان تحصیلات

2- اصل کارت پایان خدمت یا اصل کارت دانشجویی مقطع بالاتر به همراه نامه درخواست اصل مدرک از دانشگاه محل تحصیل

 3- اصل شناسنامه یا  اصل کارت ملی

4- یک قطعه عکس 4*3 پرسنلی زمینه سفید

5- در صورت استفاده از  وام دانشجویی، تسویه کامل و اخذ فرم تسویه از صندوق رفاه دانشجویی

6- برای دانش آموختگان کارشناسی ، اصل مدرک ( دانش نامه )مقطع کاردانی

7- در صورت مفقودی اصل گواهینامه موقت، ارائه استشهاد نامه محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی رسیده به همراه تعهدنامه و کپی مدرک تحصیلی الزامی می باشد.

8-اصل دانشنامه صرفاً به خود شخص تحویل می گردد. در غیر این صورت با  ارائه وکالت نامه، به وکیل قانونی وی تحویل می‌گردد.

جهت دریافت دانش­نامه با داشتن مدارک زیر روزهای یک­شنبه و سه­شنبه از ساعت 9صبح الی 13 به امور فارغ التحصیلان مراجعه نمایید.

1- اصل گواهی موقت پایان تحصیلات

2- اصل کارت پایان خدمت یا اصل کارت دانشجویی مقطع بالاتر به همراه نامه درخواست اصل مدرک از دانشگاه محل تحصیل

 3- اصل شناسنامه یا  اصل کارت ملی

4- یک قطعه عکس 4*3 پرسنلی زمینه سفید

5- در صورت استفاده از  وام دانشجویی، تسویه کامل و اخذ فرم تسویه از صندوق رفاه دانشجویی

6- برای دانش آموختگان کارشناسی ، اصل مدرک ( دانش نامه )مقطع کاردانی

7- در صورت مفقودی اصل گواهینامه موقت، ارائه استشهاد نامه محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی رسیده به همراه تعهدنامه و کپی مدرک تحصیلی الزامی می باشد.

8-اصل دانشنامه صرفاً به خود شخص تحویل می گردد. در غیر این صورت با  ارائه وکالت نامه، به وکیل قانونی وی تحویل می‌گردد.


لینک دانلود فایل

( ۱ )