بازدید هیأت نظارت سازمان مرکزی دانشگاه از مراکز آموزش علمی کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی

۲۰ دی ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۷۷۲ اسلایدر اخبار
هیأت نظارت سازمان مرکزی دانشگاه به سرپرستی دکتر حاتمی معاون نظارت و سنجش دانشگاه و هیأت همراه در تاریخ 95/10/14 و 95/10/15 از مراکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی، بهزیستی، شیرین عسل، هلال احمر، نیروی انتظامی و مدیریت صنعتی بازدید به عمل آوردند. در این بازدید که ریاست واحد استانی به همراه معاون آموزشی و پژوهشی و کارشناس نظارت واحد استانی به همراه هیأت نظارت حضور داشتند، موارد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی 6 مرکز مورد ارزیابی قرار گرفت.
بازدید هیأت نظارت سازمان مرکزی دانشگاه از مراکز آموزش علمی کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی

هیأت نظارت سازمان مرکزی به سرپرستی معاون نظارت و سنجش دانشگاه و هیأت همراه در تاریخ  14/10/95 و 15/10/95 از مراکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی، بهزیستی، شیرین عسل، هلال احمر، نیروی انتظامی و مدیریت صنعتی بازدید به عمل آوردند. در این بازدید که ریاست واحد استانی به همراه معاون آموزشی و پژوهشی و کارشناس نظارت واحد استانی نیز حضور داشتند، موارد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی 6 مرکز مورد ارزیابی قرار گرفت.

دکتر حاتمی معاون نظارت و سنجش دانشگاه در خاتمه بازدیدها، مراکز آموزش علمی کاربردی را قابل قبول عنوان کردند و توصیه نمودند  که به منظور افزایش کیفیت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، مراکز آموزشی، بیش از پیش آیین نامه ها را جدی بگیرند و تعامل های لازم را با واحد استانی و سازمان مرکزی در این خصوص داشته باشند.

آقای دکتر قالیچی ریاست واحد استانی لزوم توجه به کیفیت در مراکز آموزشی را از ارکان اصلی آموزش علمی کاربردی عنوان نمودندو اعلام کردند که با توجه به برنامه ریزی های صورت یافته، در ماه ها و ترم های آتی شاهد توسعه کیفیت آموزش در مراکز استان خواهیم بود.

 

  


نظر شما :