برگزاری جلسات هماهنگی حوزه فرهنگی و اجتماعی در واحد آذربایجان شرقی

۰۷ دی ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۷۷۰ اسلایدر اخبار
به منظور تعامل هر چه بیشتر با مراکز علمی-کاربردی استان در حوزه فرهنگی و اجتماعی جلسات هماهنگی مربوطه برگزار شد. نشست مسئولین و کارشناسان فرهنگی و اجتماعی ، جلسه دبیران شورای تعامل و تبادل نظر و نشست های دبیران انجمن های علمی و کانون های فرهنگی ؛ جلساتی بود که به صورت مجزا برگزار گردیدند.
برگزاری  جلسات هماهنگی حوزه فرهنگی و اجتماعی در واحد آذربایجان شرقی

به منظور تعامل هر چه بیشتر با مراکز علمی-کاربردی استان در حوزه فرهنگی و اجتماعی جلسات هماهنگی مربوطه برگزار شد. نشست مسئولین و کارشناسان فرهنگی و اجتماعی ، جلسه دبیران شورای تعامل و تبادل نظر و نشست های دبیران انجمن های علمی و کانون های فرهنگی ؛ جلساتی بود که به صورت  مجزا برگزار گردیدند.

 تدوین تقویم فرهنگی مراکز علمی-کاربردی، منطقه ای کردن مراکز در جوار هم  با هدف بهره مندی بیشتر از خدمات فرهنگی، تشکیل اتاق فکر فرهنگی، فعال سازی شوراهای فرهنگی مراکز  از تصمیمات نشست مسئولین فرهنگی و اجتماعی  بود . در جلسه دبیران شورا های تعامل و تبادل نظر ؛ دبیران شورا ها ضمن ارائه گزارش از تشکیل جلسات به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند . همچنین در نشست های دبیران انجمن های علمی  و کانون های فرهنگی؛ بر حمایت از فعالیت های انجمن های علمی و تشکل های فرهنگی تاکید شد.

 


 

 
نظر شما :