بازدید هیأتی متشکل از بخش خصوصی ترکیه و نماینده وزارت نیرو از مرکز علمی-کاربردی شبستر

۱۸ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۷۲۳ اسلایدر اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی ، دكتر علیلو نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی و هیئت سرمایه گزار ازکشور ترکیه از امکانات وبخشهای آموزشی مرکز شبستر بازدید نمودند و از نزدیک با توانمندیهای مهارتی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی آشنا شدند.
بازدید هیأتی متشکل از بخش خصوصی ترکیه و نماینده وزارت نیرو از مرکز علمی-کاربردی شبستر
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی ، دكتر علیلو نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی  و هیئت سرمایه گزار ازکشور ترکیه از امکانات وبخشهای آموزشی مرکز شبستر بازدید نمودند و از نزدیک با توانمندیهای مهارتی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی آشنا شدند. لازم به توضیح است دراین دیدار مهندس کورآی مسیجی مدیر پروژه بخش خصوصی ترکیه  ومهندس سلطان محمد نماینده نماینده وزارت نیرو حضورداشتند.


نظر شما :