بازدید از نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان بهمن 94 مراکز آموزشی آذربایجان شرقی

۱۸ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۷۲۲ اخبار
به گزارش روابط عمومی واحد استانی؛ بعد از اعلام نتایج دوره های کاردانی و کارشناسی و به تبع آن شروع فرایند ثبت نام پذیرفته شدگان، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی به همراه کارشناسان واحد استانی از فرایند ثبت نام دوره های کاردانی بازدید بعمل آوردند.
بازدید از نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان بهمن 94 مراکز آموزشی آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی واحد استانی؛ بعد از اعلام نتایج دوره های کاردانی و کارشناسی و به تبع آن شروع فرایند ثبت نام پذیرفته شدگان، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی به همراه کارشناسان واحد استانی از فرایند ثبت نام دوره های کاردانی بازدید بعمل آوردند.

دکتر امین فرد در این مراسم علاوه بر بازدید از مراکز به دانشجویان جدیدالورود که برای اولین بار قدم به ساحه مقدس دانشگاه گذاشته اند خیر مقدم گفت. هم چنین با توجه به فشردگی کلاس­ها تاکید نمود کلاس های جبرانی از سوی مراکز آموزشی برنامه ریزی و برگزار گردد.

در ادامه بازدید کارشناسان واحد استانی به رویت و تطبیق پرونده های دانشجویان با بخشنامه جدید ثبت نام پرداخته و به مسئولین ثبت نام  مشاوره و راهنمایی دادند. هم چنین بازدید از سایر قسمت های اداری و آموزشی و نظارت بر روند کاری آنها از دیگر فعالیت های بازدید کنندگان بود.

شایان ذکر می باشد که کارشناسان واحد استانی در بازه زمانی چهار  روزه از تعدادی مراکز آموزشی علمی کاربردی بازدید به عمل آوردند.نظر شما :