برگزاری کارگاه آموزشی نماد در مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر تبریز

۲۹ آبان ۱۳۸۹ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۱۷۴ اخبار شیرپوینت
برگزاری کارگاه آموزشی نماد در مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر تبریز
برگزاری کارگاه آموزشی نماد در مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر تبریز

برگزاری کارگاه آموزشی نماد در مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر تبریز

این کارگاه آموزشی به مدت یک روز و با حضور نمایندگان بیش از 25 مر کز آموزش علمی کاربردی  با تدریس مهندس نصیری  از شرکت پافکو درسالن کنفرانس مرکز آموزش خانه کارگر تبریز برگزار گردید.  هدف از این دوره باز آموزی امکانات نرم افزار نماد و آموزش امکانات جدید آن به کارشناسان آموزشی مراکز بود و درپایان دوره  به شرکت کنندگان در دوره گواهی شرکت  در کارگاه داده شد .


نظر شما :