کسب مقام اول استانی مسابقات شنا توسط دانشجوی بسیجی مرکز آموزش خانه کارگر تبریز

۲۹ آبان ۱۳۸۹ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۱۷۳ اخبار شیرپوینت
کسب مقام اول استانی مسابقات شنا توسط دانشجوی بسیجی مرکز آموزش خانه کارگر تبریز
کسب مقام اول استانی مسابقات شنا توسط دانشجوی بسیجی مرکز آموزش خانه کارگر تبریز

دانشجوی خواهر بسیجی  مرکز آموزش خانه کارگر تبریز ، نادیا علی رضایی مقام اول استانی مسابقات شنا را کسب نموده وبه مسابقات کشوری بین دانشگاهی راه یافت


نظر شما :