برگزاری کارگاه آموزشی نماد در مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان مدیریت صنعتی تبریز

۲۴ آذر ۱۳۸۸ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۰۳۴ اخبار شیرپوینت
برگزاری کارگاه آموزشی نماد در مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان مدیریت صنعتی تبریز
برگزاری کارگاه آموزشی نماد در مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان مدیریت صنعتی تبریز

برگزاری کارگاه آموزشی نماد در مركز آموزش علمی – كاربردی سازمان مدیریت صنعتی تبریز

با عنایت به تأكیدات مكرر دانشگاه جامع علمی-كاربردی مبنی بر پیاده سازی سیستم انعكاس اتوماتیك داده ها در نرم افزار نماد و همچنین كدگذاری یكپارچه توسط كلیه مراكز علمی-كاربردی كارگاه آموزشی چهار روزه ای با هماهنگی واحد استانی دانشگاه و حضور كارشناس شركت پژوهش افزار فردا ( شركت تولید كننده نرم افزار معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی-كاربردی) برای كارشناسان آموزش كلیه مراكز علمی-كاربردی استان آذربایجان شرقی در مركز آموزش علمی-كاربردی سازمان مدیریت صنعتی تبریز طی روزهای شانزدهم لغایت نوزدهم آذرماه برگزار گردید.

در این كارگاه كارشناسان مراكز متعدد علمی-كاربردی استان ضمن آگاهی از لزوم یكپارچه سازی كدینگ، در خصوص مراحل روش اجرایی پیاده سازی سیستم مزبور آموزشهای لازم را دریافت و همزمان در مركز آموزش علمی-كاربردی سازمان مدیریت صنعتی تبریز نسبت به كنترل و اصلاح كدهای مركز خود اقدام نمودند.

در پایان نسخه نهایی پایگاه داده تعدادی از مراكز كه اقدام به اتمام كلیه مراحل یكپارچه سازی كدینگ نموده بودند، جهت انجام مراحل نهایی پیاده سازی سیستم مذكور توسط نماینده شركت تولید كننده نماد به دفتر مركزی آن انتقال یافت.


نظر شما :