برگزاری اولین جلسه شورای مشورتی دانشجویی مراکز آموزش علمی-کاربردی استان آذربایجان شرقی

۲۹ مهر ۱۳۸۸ | ۱۳:۳۰ کد : ۱۹۸۸ اخبار شیرپوینت
تعداد بازدید:۱۵۷
اولین جلسه شورای مشورتی دانشجویی مراکز آموزش علمی-کاربردی استان آذربایجان شرقی با عنوان تشریح اهداف شوراهای مشورتی دانشجویی و پیگیری تشکیل آنها در مراکز آموزش علمی-کاربردی استان در سالن جلسات واحد استانی دانشگاه جامع علمی- کاربردی تشکیل گردید.
برگزاری اولین جلسه شورای مشورتی دانشجویی مراکز آموزش علمی-کاربردی استان آذربایجان شرقی

اولین جلسه شورای مشورتی دانشجویی واحد استانی با حضور دبیران  19شورای مشورتی دانشجویی مراکز آموزش علمی-کاربردی استان، مهندس محمدیاری مسئول امور اداری و حراست واحد استانی و مهندس صابر حیدرقلی زاده مسئول امور دانشجویی و فرهنگی واحد استانی با عنوان تشریح اهداف شوراهای مشورتی دانشجویی و پیگیری تشکیل آنها در مراکز آموزش علمی-کاربردی استان در محل سالن جلسات برگزار شد. ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید توسط یکنفر از دانشجویان حاضر قرائت شد.

سپس مهندس قلی زاده در خصوص اهمیت تشکیل شورا های مشورتی دانشجویی و نقش آن در ارتقای سطح کیفی فعالیتهای آموزشی و دانشجویی مراکز آموزشی صحبت نمود وی با توضیح آیین نامه مربوطه، انعکاس مشکلات مختلف دانشجویی بدون واسطه و مستقیم، طرح پیشنهادات،راهکارها و دیدگاههای مختلف دانشجویان را در حوزه های مختلف دانشجویی از نقاط قوت این شوراها دانست و اظهار امیدواری نمود با همراهی و مشارکت تمامی مراکز آموزشی استان و همکاری اعضای شوراهای مشورتی دانشجویی بویژه دبیران مربوطه، شاهد تحقق اهداف این شوراها باشیم.

 در ادامه جلسه حاضرین، گزارشی از تشکیل و راه اندازی  این شورا را در مرکز مربوطه ارائه نمودند. اکثر حاضرین بر اهمیت و نقش این شوارها در مراکز آموزشی اشاره داشتند.

 در ادامه مهندس محمد یاری نیز در خصوص جایگاه و نقش شوراهای مشورتی و همجنین همکاری این شورا در فعالیتهای مختلف مراکز آموزشی در بخش دانشجویی صحبت نمود.

 در این جلسه همچنین  نظرات تکمیلی دبیران شوراهای مشورتی دانشجویی در قالب فرمهای مربوطه جمع آوری شد که در تصمیم گیریهای بعدی جلسه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 از تصمیمات گرفته شده در این جلسه می توان به تشکیل شورای مشورتی دانشجوئی در مراکز آموزش علمی-کاربردی استان بمنظور انتقال نظرات ، مشکلات و موضوعات مختلف دانشجوئی ، اشاره کرد.