برگزاری کارگاه آموزشی روشهای تدوین وبازنگری برنامه های درسی علمی کاربردی در واحداستانی آذربایجان شرقی

۱۵ مهر ۱۳۸۸ | ۱۳:۳۰ کد : ۱۹۸۳ اخبار شیرپوینت
تعداد بازدید:۱۱۰
کارگاه آموزشی روشهای تدوین و بازنگری برنامه های درسی علمی کاربردی در واحد استانی آذربایجان شرقی برگزار شد.
برگزاری کارگاه آموزشی روشهای تدوین وبازنگری برنامه های درسی علمی کاربردی در واحداستانی آذربایجان شرقی

کارگاه آموزشی روشهای تدوین و بازنگری برنامه های درسی علمی کاربردی درمحل سالن جلسات واحداستانی آذربایجان شرقی باحضور بیش از50 نفر از اساتید مراکز آموزش علمی کاربردی استان و حضور مهندس علیرضا جمالزاده معاون برنامه ریزی دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان مدرس این کارگاه برگزار گردید.

معاون برنامه ریزی دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان این مطلب که آموزشهای علمی کاربردی آموزشی هایی است که باهدف ارتقاء و انتقال دانش کار ارائه می گردد افزود: ایجاد مهارت ها،افزایش بهره وری،به هنگام کردن وارتقای معلومات و تجارب شاغلان،رشد استعدادهای بارز و فعلیت درآوردن استعدادهای نهفته برای تصدی شاغل و حرفه های گوناگون انجام می شود تا توانایی افراد رابرای انجام دادن کاری که به آنهامحول می شود به سطح مطلوب برساند. بنابراین شغل محوربودن، ایجاد توانمندیهای لازم برای انجام کاروتصدی شغل، ارتقاءدانش فنی، افزایش بهره وری ازشاخه های آن است.

 وی درادامه به توضیح کامل برنامه های درسی علمی کاربردی در هر دو نظام ترمی و پودمانی پرداخت.