Aryanic
صفحه اصلي >  انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه علمی-کاربردی سال 95 

انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه علمی-کاربردی سال 95

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ

" اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻧﺸﺠﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮري ﺳﺎل 1395"

داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ- ﮐﺎرﺑﺮدي

داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ- کاربردی در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻧـﺸﺠﻮي ﻧﻤﻮﻧـﻪ، ﻣـﺼﻮب ﺷـﻮراي ﺗﺨﺼـصی دانشجویی مورخ 14/2/1395 نسبت به انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه سال 1395 اعم از دانشجویان دوره های ترمی و پودمانی اقدام نماید.

بدیهی است پس از بررسی و تایید توسط شورای تخصصی دانشجویی دانشگاه، اسامی دانشجویان نمونه منتخب نهایی اعلام خواهد شد.

الف) شرایط شرکت کنندگان :

-         داشتن معدل کل حداقل 14 در هر یک از مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و حداقل 16 برای مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته.

-         کسب حداقل امتیاز 50 از بخشهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و شئون دانشجویی.

-         عدم وجود سابقه محکومیت در شورای انضباطی و یا مراجع قانونی ذیربط.

 

ب) نحوه شرکت کنندگان در فراخوان :

- متقاضیان می بایست با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط شرکت در این فرآیند مطابق مندرجات آیین نامه مذکور از تاریخ 25/2/95 لغایت 31/3/95 نسبت به تهیه مدارک و مستندات لازم به شرح زیر و تکمیل " کاربرگ شماره 1 " و ارائه آنها به مرکز آموزشی محل تحصیل خود اقدام نمایند.

- مدارک لازم می بایست توسط دانشجو تهیه و به همراه " کاربرگ تکمیل شده شماره 1" به مرکز/موسسه آموزشی محل تحصیل ارائه گردد.

- تمامی فعالیت های علمی-پژوهشی دانشجویان می بایست مرتبط با " رشته تحصیلی " و در " مقطع تحصیلی فعلی " دانشجو باشد.

-درج تاریخ در همه مستندات و مدارک دانشجو الزامی است.

- با توجه به عدم عودت مدارک ارسالی، دانشجو می بایست از کلیه مدارک لازم فایلهای تصویری( اسکن شده ) به صورت جداگانه، با فرمت ipg و با حجم کمتر از 100 کیلو بایت در قالب لوح فشرده، تهیه و یک نسخه را نزد خود و یک نسخه را به مرکز محل تحصیل خود جهت ارائه به واحد استانی و سپس سازمان مرکزی دانشگاه ارائه دهد.

لازم به ذکر است دستور العمل اجرایی و فرمهای مربوط از طریق سامانه اداره کل امور دانشجویی در بخش " انتخاب دانشجوی نمونه " در دسترس می باشد.

 

 

 

 

 

نکات مورد توجه:

-         دانشجویانی که از 1/7/1394 تا 31/6/1395 دانش آموخته شده اند نیز می توانند در این رقابت شرکت نمایند.

-         هر دانشجو در هر مقطع، فقط یکبار می تواند به عنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب شود.

-         به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

پ) مدارک مورد نیاز :

1) تصویر تمام صفحات شناسنامه

2) تصویر ( پشت و رو ) کارت ملی

3) سه قطعه عکس 4× 3

4) تصویر کارت دانشجویی دارای اعتبار

5) گواهی اشتغال به تحصیل

6) کارنامه تحصیلی ترم یا پودمانهای گذرانده شده

7) اصل کاربرگ تکمیل شده شماره یک

8) ارایه مستندات مربوط به بندهای کاربرگ شماره یک

 

تذکر مهم : کلیه مدارک تهیه شده توسط دانشجو می بایست مربوط به مقطع فعلی ایشان باشد؛ لذا از ارسال مدارک مقاطع قبلی و یا مدارکی که خارج از دستورالعمل اجرایی انتخاب دانشجوی نمونه می باشد، جداً خود داری گردد.

                                                                              

 

      دبیرخانه شورای تخصصی دانشجویی دانشگاه

 

 

   دانلود فایل : فراخوان انتخاب دانشجوی نمونه.pdf           حجم فایل 162 KB