Aryanic
بازدید هیأت نظارت سازمان مرکزی دانشگاه از مراکز آموزش علمی کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی
بازدید هیأت نظارت سازمان مرکزی دانشگاه از واحد استانی آذربایجان شرقی
1395/10/20
رویداد کارآفرینی ایده تاب در واحد استانی آذربایجان شرقی برگزار گردید.
ایده تاب در مرکز آموزش علمی کاربردی مدیریت صنعتی استان آذربایجان شرقی
1395/10/18
  • پورتال اوقات فراغت جوانان استان آذربایجان شرقی
  • فراخوان شرکت در انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه کشوری
  • اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل
  • مجموعه قوانین و مقررات آموزشی
  • وحدت رویه شماره 1
  • نفوذ فرهنگی
  • دولت، ملت، همدلی و هم زبانی